Успешно представяне на конкурс за детска рисунка

Грамота за успешното представяне на конкурса за детска рисунка/колаж на тема „ДЕТСКИ СВЯТ С ЧЕТКА И ЦВЯТ“.

детска рисунка