,,Водим бъдещето за ръка“

XV-тата Национална научнопрактическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ се проведе в град Бургас, организатори са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Бургас. ДГ ,,Валентина Терешкова“ представи своя иновативна практика STEM дейности в обучението.