Полезни връзки:

Подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система:

1. Телефонна линия: 0800 10 112;
2. Е-mail: obhvat@mon.bg

Добро сърце

Държавен вестник

Мрежа на учителите новатори

Национален център за безопасен интернет

Национална мрежа за децата

Национална педагогическа мрежа

Образователен сайт за деца

Община Перник

Общински съвет Перник

Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Перник

SOS Детски селища България

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Информация за същността на социалните услуги