Полезни връзки:

Подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система:

1. Телефонна линия: 0800 10 112;
2. Е-mail: obhvat@mon.bg

Добро сърце

Държавен вестник

Държавна агенция за закрила на детето

Министерство на образованието и науката

Мрежа на учителите новатори

Национален център за безопасен интернет

Национална мрежа за децата

Национална педагогическа мрежа

Образователен сайт за деца

Община Перник

Общински съвет Перник

Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Перник

SOS Детски селища България

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Информация за същността на социалните услуги