XIV-та научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

ДГ ,,Валентина Терешкова“ гр. Батановци взе участие на Четиринадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”във град Велико Търново, посветена на 140 години от откриване на първата детска градина в гр. Свищов, което бележи и началото на развитието на системата на предучилищното образование в България.