Детска градина Валентина Терешкова Детска градина „Валентина Терешкова“ в гр. Батановци съществува от 1965 г. ДГ ”В.Терешкова” има дългогодишна традиция в обучението и възпитанието на деца от яслена до предучилищна възраст. Екипът от педагози и помощник-възпитатели осигурява достъпно и качествено предучилищно образование, съобразено с всички нормативи и изисквания.

ДГ Валентина Терешкова Детската градина разполага с пет целодневни групи: една яслена, една целодневна, една подготвителна за 5-годишни, една подготвителна за 6-годишни деца в централната сграда в гр. Батановци и една смесена група във филиала в сградата на ОУ „Отец Паисий“ в с. Ярджиловци. Всяка една от групите има богата материална база – удобни, светли и уютни занимални.

Старата сграда на детската градина пострада при земетресението на 22 май 2011г. и беше разрушена. Новопостроената детска градина е с изцяло ново съвременно обзавеждане. Сградата е с термоизолация, PVC дограма и изградена система за локално отопление. Разполага с физкултурен и музикален слон, ресурсен и логопедичен кабинет и кабинет на психолога. Дворът е основно обновен с нова ограда и обособени площадки с пясъчници, сенници и уреди за спорт и игра за всяка група, открита площадка по БДП.

Нашата мисия е да осигурим качествено предучилищно възпитание и образование на децата на основата на съхраняване, обновяване и обогатяване на съществуващите възможности и традиции във възпитателно-образователната дейност на педагогическия екип и осигуряване на равен достъп до задължителната подготовка на децата в неравностойно положение. Вярваме, че на децата са им нужни крила, а нашата мисия е да ги научим да летят.

Нашата визия за развитие е утвърждаването на детската градина като желана територия за всички деца от град Батановци и съседните населени места, осигуряваща им равен шанс за качествено предучилищно възпитание и подготовка за съвременно училищно образование под ръководството на млади педагози с интерес към иновациите в образователната политика и културно-историческото ни наследство.

Нашите педагози посрещат с усмивка вашите деца. С много търпение и нежност ги възпитават и учат, бършат сълзичките и нослетата, смеят се и тъгуват с тях.
Преподаватели:
Директор- 1
Учители – 7
Старши учители – 2
Психолог – 1
Логопед – 1
Ресурсен учител- 1
Педагогически персонал със степен „Магистър” – 9
Педагогически персонал със степен „Бакалавър” – 4