Педагогически екип:
екип

г-жа Ани Паласкова
г-жа Ани Паласкова

г-жа Ани Паласкова
Длъжност: Директор
Образование и професионално-квалификационна степен:
2018г. СУ „Св.Климент Охридски“ Първа ПКС – „Управление на образованието
2014г. СУ „Св.Климент Охридски“ Магистър „Мениджмънт на образованието“
2005г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Магистър „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика“
2000г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна педагогика“
Професионален опит:
Учител – 5 години
Директор – 19 години
Професионални отличия:
24 Май 2021г. – Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното образование!
24 Май 2019г. – „Директор на годината“ плакет от община Перник „Награда за принос в сферата на образованието“

 

г-жа Яна Карамфилова
г-жа Яна Карамфилова

г-жа Яна Карамфилова
Длъжност: Учител, Логопед
Образование и професионално-квалификационна степен:
2016г. СУ „Св.Климент Охридски“ Магистър „Предучилищна педагогика“
2014г. ПУ „Паисий Хилендарски“ Бакалавър „История и география“
2020г. СУ „Св.Климент Охридски“ Пета ПКС
Професионален опит:
Учител: 7 години
Професионални отличия:
24 Май 2019г. – „Учител на годината“ плакет от община Перник „Награда за принос в сферата на образованието“

 

г-жа Снежана Манолова
г-жа Снежана Манолова

г-жа Снежана Манолова
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2004г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Българска филология“
2016г. СУ „К. Охридски“ Магистър „Предучилищна педагогика“
2022г. ТУ Стара Загора Четвърта ПКС
Професионален опит:
Учител: 6 години

 

 

г-жа Доника Груева
г-жа Доника Груева

г-жа Доника Груева
Длъжност: Старши учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2019г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
2020г. ЮЗУ „Н.Рилски“  Магистър по ,,Педагогическо взаимодействие на деца с проблемно поведение“
2022г. ТУ Стара Загора втора ПКС
Професионален опит:
Учител: 9 години
Професионални отличия:
24 Май 2021г. – „Учител на годината“ плакет от община Перник „Награда за принос в сферата на образованието“
24 Май 2022г. – „Учител на годината“ диплом от община Перник „Награда за заслуги в областта на образованието“

 

г-жа Емилия Асенова
г-жа Емилия Асенова

г-жа Емилия Асенова
Длъжност: Старши учител, Ресурсен учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2019г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Магистър „Специална педагогика“
2018г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
2021г. СУ Св.Климент Охридски Трета ПКС
Професионален опит:
Учител: 10 години
Професионални отличия:
24 Май 2023г. – „Учител на годината“ диплом от община Перник „Награда за заслуги в областта на образованието“

 

 

г-жа Гергана Ковачева
г-жа Гергана Ковачева

г-жа Гергана Ковачева
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2021г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика
2023г. ТУ Стара Загора Пета ПКС
Професионален опит:
Учител: 3 години

 

 

г-жа Ива Евстатиева-Христова
г-жа Ива Евстатиева-Христова

г-жа Ива Евстатиева-Христова
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2021г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
2023г. ТУ Стара Загора Пета ПКС
Професионален опит:
Учител: 9 години

 

 

 

г-жа Милена Георгиева
г-жа Милена Георгиева

г-жа Милена Георгиева
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2021г. СУ „Св.Климент Охридски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
2023г. ТУ Стара Загора Пета ПКС
Професионален опит:
Учител: 4 години

 

 

г-жа Анна Първанова
г-жа Анна Първанова

г-жа Анна Първанова
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2021г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
2023г. ТУ Стара Загора Пета ПКС
Професионален опит:
Учител: 3 години

 

 

 

 

Гергана Найденова
Длъжност: Психолог
Образование и професионално-квалификационна степен:

2015г ЮЗУ „Неофит Рилски“ Бакалавър „Психология“

 

 

 

Волита Асенова – счетоводител

Даниела Божкова – ЗАС

Малина Лозанова
Малина Лозанова

Малина Лозанова – пом.-възпитател

 

 

Олга Симеонова
Олга Симеонова

Олга Симеонова – пом.-възпитател

 

 

Нина Борисова
Нина Борисова

Нина Борисова – пом.-възпитател

 

 

 

 

Соня Малинова
Соня Малинова

Соня Малинова – пом.-възпитател

 

 

Станислава Димитрова
Станислава Димитрова

Станислава Димитрова – пом.възпитател

 

 

 

 

Росица Спасова – мед. сестра

 

 

Райна Георгиева
Райна Георгиева

Райна Георгиева – готвач

 

 

 

 

Петрана Гигова – готвач