2017 г.
2018 г.
2019 г.   -1               2019 г. -2             2019 г. -3
2020 г.   -1               2020 г. -2             2020 г. -3             2020 г. -4
2021 г.   -1               2021 г. -2             2021 г. -3             2021 г. -4
2022 г.   -1               2022 г. -2             2022 г. -3             2022 г. -4            

За предизвикателствата пред един директор