2017 г.
2018 г.
2019 г.   -1               2019 г. -2             2019 г. -3
2020 г.   -1               2020 г. -2             2020 г. -3             2020 г. -4
2021 г.   -1               2021 г. -2             2021 г. -3             2021 г. -4
2022 г.   -1               2022 г. -2              2022 г. -3             2022 г. -4             2022 г. – 5
2023 г.   -1               2023 г. – 2             2023 г. – 3

Благодарствено писмо от ЦРЧР

Бюлетин на ДАБДП посветен на 29 Юни – Денят на БДП

За предизвикателствата пред един директор (линк)

Бюлетин на успешните възпитаници на ЮЗУ „Неофит Рилски“ брой 6/2023г. (линк)