Писмо на МОН – относно събирането на средства от родителите на децата в държавните и общинските ДГ