Детска градина „Валентина Терешкова“ приема деца на възраст от 10 месеца до 6 години.

Приемът е целогодишен, при наличие на свободни места в съответната група.

Необходими документи за постъпване в детска градина „Валентина Терешкова“:

Заявление до директора на детската градина (изтеглете образец на Заявление за прием на дете и придружаващи документи).

Важно: Прием на документи по електронен път
Уважаеми родители, моля, свалете и попълнете Заявление за прием на дете от тук“ и го изпратете на адрес: batanov4e@abv.bg или попълнете формуляра на адрес: Заявление в Google формуляри.