П Р И Е М

Детска градина „Валентина Терешкова“ приема деца на възраст от 10 месеца до 6 години.

Приемът е целогодишен, при наличие на свободни места в съответната група.

Необходими документи за постъпване в детска градина „Валентина Терешкова“:

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Заявление до директора на детската градина (изтеглете образец на Заявление за прием на детеЗаявление за прием на дете и придружаващи документи).

Важно: Прием на документи по електронен път

Уважаеми родители, моля, свалете и попълнете Заявление за прием на дете от тук и го изпратете на адрес: batanov4eDG@gmail.com.

ПРИЕМ 2023/2024         Приети деца в Първа група и Ясла за 2023/2024 учебна година

Уважаеми родители, информираме Ви, че при изразено желание от Вас е възможно децата да посещават детска градина от 01.09.2023г.
Приети деца в първа група за 2022/2023г

О Т П И С В А Н Е

При завършване на подготвителна група на децата се издава Удостоверение за завършена подготвителна група