П Р И Е М

Детска градина „Валентина Терешкова“ приема деца на възраст от 10 месеца до 6 години.

Приемът е целогодишен, при наличие на свободни места в съответната група.

Необходими документи за постъпване в детска градина „Валентина Терешкова“:

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Заявление до директора на детската градина (изтеглете образец на Заявление за прием на дете и придружаващи документи).

Важно: Прием на документи по електронен път

Уважаеми родители, моля, свалете и попълнете Заявление за прием на дете от тук и го изпратете на адрес: batanov4e@abv.bg или попълнете формуляра в сайта: Заявление за прием на дете.

ПРИЕМ 2021/2022

Уважаеми родители, информираме Ви, че при изразено желание от Вас е възможно децата да посещават детска градина от 01.09.2021г.
Деца и групи 2021-2022

О Т П И С В А Н Е

При завършване на подготвителна група на децата се издава Удостоверение за завършена подготвителна група