ВАЖНО – Противоепидемични мерки

Уважаеми родители, във връзка със Заповед No РД-01-154/26.03.2020г.
на Министъра на здравеопазването и продължаването на противоепидемични мерки на територията на страната ви информираме, че ДГ „Валентина Терешкова“ няма да работи, считано от 16.03.2020г. до 12.04.2020.
Ако имате въпроси, се обръщайте към учителите на съответните групи и директора на ДГ „Валентина Терешкова“.

Информационни материали, свързани с разпространението на коронавируса и превенцията от възникване на епидемиологична обстановка (моля, прочетете):

Как да предпазим себе си и другите
Подготовка на работното ви място за COVID-19
Временни насоки за почистване на околната среда в обекти в контакт с коронавируса