Не се заплаща такса за ползване на детска ясла и детска градина от родителите!