За ползване на детска ясла и детска градина родителите дължат месечна такса за яслената и целодневните групи в ДГ, а за групите на задължителна предучилищна подготовка за деца на 5 и 6 години дневна такса за храна, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник, Реш.N 876/14.06.2018 г. на Общински съвет Перник: Прочети

Начислената такса може да бъде заплатена по следните начини:
– В брой в счетоводството на детската градина;
– През POS терминал с банкова карта в счетоводството на детската градина;
– Чрез програмата за начисляване и заплащане на такси www.roditel.eu: Прочети
Плащане на такси он-лайн