Закрилник на мечките

На 27.03.2021 г. децата от ПГ „Слънчева усмивка“ взеха участие в инициативите “ Часът на Земята и „Бъди закрилник на мечките“, като нарисуваха прекрасно рисунки и бяха отличени с Грамота.
Учители :Христина Миткова и Деси Иванова

закрилник на мечките