eTwinning CHILDHOOD – DREAM LAND

Снежана Манолова Огнянова и ДГ „Валентина Терешкова“ участват в международен проект на ETwinning CHILDHOOD – DREAM LAND (children 3 to 10 years old).Партньори в проекта са България, Гърция, Италия, Полша, Румъния. Целта на проекта е стимулиране на въображението и креативността на децата и насърчаването им в учебно-възпитателната дейност.

eTwinning CHILDHOOD - DREAM LAND