eTwinning My Family

Емилия Асенова и ДГ „Валентина Терешкова“ участват в международен проект на ETwinning My Family (children 6 to 7 years old)
Партньори в проекта са България, Испания, Полша и Турция.
Целта на проекта е взаимодействие на детска градина и семейство.

eTwinning My Family