Еtwinning проект ,,FOOD DETECTIVE“

Доника Груева участва в Еtwinning проект ,,FOOD DETECTIVE“ участници в проекта са България, Италия, Румъния, Турция.
Целта на проекта е да се изградят балансирани и здравословни навици.

дедектив