Втора група „Чуден свят“

Чуден свят 2021-2022През новата учебна година 2021/2022 Втора група „Чуден свят“ се състои от 23 деца – 14 момичета и 9 момчета.
Учители на групата са: Снежана Манолова и Анна Първанова
Помощник-възпитател: Нина Борисова

Чака ни нашата
детска градина.
Ето ни идваме,
цяла дружина!
С мънички стъпки
ситним в редици.
Утре ще бъдем
и ний ученици.
Но още е рано,
имаме време,
преди да пораснем
и ние големи.
Тук ще намерим игри и подслон.
Градината детска
е наш втори дом.
Биляна Дар