Група „Мики Маус“
Група „Мики Маус“
Ние сме II група „Мики Маус“ с учители Ива Василева и Милена Георгиева и помощник възпитател Станислава Димитрова.

През 2023/2024 г. групата се състои от 26 деца, като 13 от тях са момичета и останалите 13 са момчета.

Ако гледаш година напред – посади цвете. Ако гледаш десет години напред – посади дърво. Ако гледаш сто години напред – образовай децата.

Нашата философия – преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. В процеса на обучение се стремим да запазим и развиваме детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива различни знания и умения. Да спомагаме за израстването на детето, като самостоятелно мислеща и социално отговорна личност, която се отнася към обкръжаващия свят с ведрина и ентусиазъм. Осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес и изграждане на оптимизираща материална среда, създаваща позитивна нагласа.

За това в групата сме се постарали да създадем безопасна и комфортна обстановка, предразполагащи кътове за игри,занимания по интереси, уют и сигурност – условия, близки до семейната среда.

Още за нас