Ние сме IV подготвителна група „Мики Маус“ с учители Ива Василева и Милена Георгиева и помощник възпитател Снежана Милева.
През 2021/2022 г. групата се състои от 14 деца, като 5 от тях са момичета, а останалите 9 са момчета.

Работим за стимулиране на детската инициативност, самостоятелност, индивидуалност и за овладяване на различните форми на познание и учене. Децата се подготвят за успешно адаптиране и социално ориентиране за новата роля-ученик.Овладените знания умения и навици съответстват на възрастовите им особености необходими за успешното преминаване към училищното образование.