Международен проект eTwinning Mothers Day

Емилия Асенова и ДГ „Валентина Терешкова“ са партньори в международен проект Mothers Day. Партньори в проекта са България, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Турция и Чешка Република. Основна цел е да се осигури ефективно взаимодействие и сътрудничество.

Mothers Day