Отбелязване на Световния ден на Земята в ПГ „Мечо Пух“

Земята е наша къщурка зелена
и нека е чиста, добре подредена,
и нека е топла, и нека да свети
снежецът през зимата, слънцето – лете…

Да кацне в дърветата песен на птиче,
сребриста от рибки реката да тича…
И нека я пазим – за тебе, за мене.
Едничка е тази къщурка зелена,
едничка сред тази безкрайна Вселена!

Засади дърво и направи добро!