Първа група 22 Март ден на водата

Заедно с децата отбелязахме 22-ри Март – Световен ден на водата. Вашите малки капчици, с интерес слушаха приказката за водата и защо тя е важна за всички растения и живи същества. Научиха, че трябва да я пазят и обичат, че водата е магична и може да преминава от една форма в друга.