Спорт чрез изкуство

Спорт чрез изкуство

Детска градина „Валентина Терешкова“ участва в проекта „Спорт чрез изкуство“ към ETWINNING. Целта на проекта е да стимулира децата към физическа активност.

Kindergarden „Valentina Tereshkova“, Batanovci, Bulgaria, participates in „SANATLA SPOR“.The whole project is to stimulate physical activity.