Педагогически екип:
екип

г-жа Ани Паласкова
г-жа Ани Паласкова

г-жа Ани Паласкова
Длъжност: Директор
Образование и професионално-квалификационна степен:
2018г. СУ „Св.Климент Охридски“ Първа ПКС – „Управление на образованието
2014г. СУ „Св.Климент Охридски“ Магистър „Мениджмънт на образованието“
2005г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Магистър „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика“
2000г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна педагогика“
Професионален опит:
Учител – 5 години
Директор – 17 години
Професионални отличия:
24 Май 2021г. – Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното образование!
24 Май 2019г. – „Директор на годината“ плакет от община Перник „Награда за принос в сферата на образованието“

 

г-жа Яна Карамфилова
г-жа Яна Карамфилова

г-жа Яна Карамфилова
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2016г. СУ „Св.Климент Охридски“ Магистър „Предучилищна педагогика“
2014г. ПУ „Паисий Хилендарски“ Бакалавър „История и география“
2020г. СУ „Св.Климент Охридски“ Пета ПКС
Професионален опит:
Учител: 5 години
Професионални отличия:
24 Май 2019г. – „Учител на годината“ плакет от община Перник „Награда за принос в сферата на образованието“

 

г-жа Снежана Манолова
г-жа Снежана Манолова

г-жа Снежана Манолова
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2004г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Българска филология“
2016г. СУ „К. Охридски“ Магистър „Предучилищна педагогика“
2021г. ТУ Стара Загора Пета ПКС
Професионален опит:
Учител: 4 години

 

 

г-жа Доника Груева
г-жа Доника Груева

г-жа Доника Груева
Длъжност: Старши учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2019г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
2021г. ТУ Стара Загора Четвърта ПКС
2020г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
2020г. ТУ Стара Загора Трета ПКС
Професионален опит:
Учител: 6 години
Професионални отличия:
24 Май 2021г. – „Учител на годината“ плакет от община Перник „Награда за принос в сферата на образованието“

 

г-жа Гергана Ковачева
г-жа Гергана Ковачева

г-жа Гергана Ковачева
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2021г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика

 

 

 

г-жа Емилия Асенова
г-жа Емилия Асенова

г-жа Емилия Асенова
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2019г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Магистър „Специална педагогика“
2018г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
2021г. СУ Св.Климент Охридски Четвърта ПКС
Професионален опит:
Учител: 8 години

 

 

г-жа Ива Евстатиева-Христова
г-жа Ива Евстатиева-Христова

г-жа Ива Евстатиева-Христова
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2021г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Професионален опит:
Учител: 6 години

 

 

 

г-жа Милена Георгиева
г-жа Милена Георгиева

г-жа Милена Георгиева
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2021г. СУ „Св.Климент Охридски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Професионален опит:
Учител: 1 година

 

 

г-жа Анна Първанова
г-жа Анна Първанова

г-жа Анна Първанова
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2021г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 

 

 

Малина Лозанова
Малина Лозанова

Малина Лозанова – пом.-възпитател

 

 

Снежана Милева
Снежана Милева

Снежана Милева – пом.-възпитател

 

 

 

 

Олга Симеонова
Олга Симеонова

Олга Симеонова – пом.-възпитател

 

 

Нина Борисова
Нина Борисова

Нина Борисова – пом.-възпитател

 

 

Соня Малинова
Соня Малинова

Соня Малинова – пом.-възпитател

 

 

 

 

Зойка Стоянова
Зойка Стоянова

Зойка Стоянова – мед. сестра

 

 

Райна Георгиева
Райна Георгиева

Райна Георгиева – готвач