За вас, родители!

Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа:
Правила за безопасен интернет-ДАЗД
Готови ли сме за учебната година

Пожарна безопасност

БДП:
Инструктаж за безопасно движение по пътищата в зимна обстановка и през коледната и зимната ваканция
Предприемане на мерки за повишаване на вниманието за безопасност на пътя

Писмо на МОН – относно събирането на средства от родителите на децата в държавните и общинските ДГ

Анкета за проучване на удовлетвореността от качеството на предоставяното образование

Училище за родители