По желание на родителите децата от подготвителните групи участват в школи с външни лектори.
Детска градина „Валентина Терешкова” предлага следните допълнителни педагогически дейности за децата от ПГ::

Школи с външни лектори:

  • Английски език – Училища „Европа”
  • Народни танци – ТК „Шопи”
  • Арт ателие по приложни изкуства
  • Футбол – ФК „Миньор”
  • Народни танци във филиал село Ярджиловци – ТК „Шопи“