По желание на родителите децата участват в школи с външни лектори.
Детска градина „Валентина Терешкова” предлага следните допълнителни педагогически дейности за децата::

Школи с външни лектори:

  • Английски език – Училища „Европа”
  • Народни танци – ТК „Шопи”
  • Арт ателие по приложни изкуства
  • Футбол – ФК „Миньор”
  • Школа по балет – г-жа Миронова