П Р И Е М

Детска градина „Валентина Терешкова“ приема деца на възраст от 10 месеца до 6 години.

Приемът е целогодишен, при наличие на свободни места в съответната група.

Необходими документи за постъпване в детска градина „Валентина Терешкова“:

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Заявление до директора на детската градина (изтеглете образец на Заявление за прием на детеЗаявление за прием на дете и придружаващи документи).

Важно: Прием на документи по електронен път

Уважаеми родители, моля, свалете и попълнете Заявление за прием на дете от тук и го изпратете на адрес: info-1403289@edu.mon.bg.

ПРИЕМ 2024/2025 Уважаеми родители, от 02.01.2024г до 30.04.2024г. ДГ „Валентина Терешкова“ гр.Батановци обявява прием на документи за учебната 2024/2025 година за деца в първа група

ПРИЕМ 2024/2025

Приети деца в Първа група и Ясла за 2024/2025 учебна година

Приети деца в Първа група и Ясла за 2023/2024 учебна година

Уважаеми родители, информираме Ви, че при изразено желание от Вас е възможно децата да посещават детска градина от 01.09.2024г.

 

О Т П И С В А Н Е

При завършване на подготвителна група на децата се издава Удостоверение за завършена подготвителна група