ВАЖНО – Противоепидемични мерки

Уважаеми родители, във връзка със Заповед No РД-01-195/10.04.2020г.
на Министъра на здравеопазването и продължаването на противоепидемични мерки на територията на страната ви информираме, че ДГ „Валентина Терешкова“ няма да работи до 13.05.2020г..
Ако имате въпроси, се обръщайте към учителите на съответните групи и директора на ДГ „Валентина Терешкова“.

Информационни материали, свързани с разпространението на коронавируса и превенцията от възникване на епидемиологична обстановка (моля, прочетете):

Как да предпазим себе си и другите

Подготовка на работното ви място за COVID-19

Временни насоки за почистване на околната среда в обекти в контакт с коронавируса

Насоки от МОН за работа на детските градини